FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 1,010
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Noutate si traditie in educatia moral-civica

Tag-uri Populare


educatie   scoala   familie   educare   societate   copii   integrare   democratie   elevi   gradinita   rromi   profesori   invatamant   incluziune   parinti   comportament   egalitate   prescolari   educatoare   dezvoltare   nevoi speciale   discriminare   comunitate   dizabilitati   moral-civica   minoritati   tigani   marginalizare   drepturi   formare   copii cu ces   personalitate   cultura   deficiente   libertate   violenta  

All Tags

Famous Forum

 

Noutate si traditie in educatia moral-civica

 Q:   Intreaba despre Noutate si traditie in educatia moral-civica       
Noutate si traditie in educatia moral-civica „Omul,oricât ar fi de sărac, posedă un bun de preţ pe care trebuie să-l păstreze şi să-l apere, chiar dacă aceasta l-ar duce la spânzurătoare, această comoară e demnitatea umană.”(Add Al Malik Muri- Cântarea pământului)

Nu ne putem apleca asupra acestui citat celebru fără a gândi,prin extensie, că folosirea sintagmei „demnitate umană” se referă atât la cazul particular,cât şi la general ; cele două aspecte se întrepătrund,oricât am încerca să le separăm, pentru că, dacă pri-vim în contextul general, acela de demnitate socială,de demnitate a unei societăţi clădite pe valori morale ,aceasta se bazează implicit pe aspectul particular,p e caracterul demn al fiecărei persoane care alcătuieşte societatea respectivă.

Aţi putea spune :niciodată societatea nu va putea controla comportamentul fiecărei persoane şi nu va putea forma indivizi după acelaşi tipar,general acceptat,al binelui,şi mereu se vor găsi din cei care să încalce regulile. Dar aş putea să vă răspund cu cu-vintele lui Boccacio:” Într-un cârd de porumbei albi, un corb negru adaugă un plus de frumuseţe pe care n-ar aduce-o puritatea unei lebede.”

Şi atunci nu ne rămâne, cel puţin nouă,cadrelor didac-tice, decât să luptăm cu armele noastre pentru a îndeplini dezide-ratele unei societăţi democratice:formarea copiilor şi tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice,şi să facem asta cu mare respon-sabilitate, cu atât mai mult cu cât noi contribuim la formarea şi dezvoltarea personalităţii omului de mâine.

Dintre toate aspectele formării personalităţii, cel privitor la educaţia morală şi civică ocupă un loc central, dacă nu chiar prioritar. De ce? Pentru că pe această atitudine se grefează tot comportamentul individului. În al doilea rând,pentru că această atitudine sau acest tip de comportament este un indicator al concordanţei sale cu normele morale şi juridice ale comunităţii în care trăieşte persoana respectivă şi la care se raportează,în gene-ral,statutul său social şi chiar cel profesional .

Asocierea comportamentului moral cu cel civic nu este întâmplătoare şi nici forţată,ci dimpotrivă. Cele două comparti-mente ale relaţiilor sociale se sprijină şi se întrepătrund reciproc Nu poţi fi moral fără a respecta legislaţia, tradiţiile şi valorile unei societăţi şi nici nu te poţi comporta corect din punct de vedere ci-vic dacă nu te conformezi principalelor reguli şi valori mora-le,care guvernează viaţa comunităţii respective.

Civismul democratic are următoarele coordonate esenţiale: libertatea cetăţeanului, egalitatea, respectarea drepturilor omului.

Accentul pus pe elementul final al educaţiei morale, pe actul moral, care-l apropie pe individ de idealul social, îl va ajuta pe fiecare tânăr să-şi mobilizeze forţele în vederea afirmării şi a autoformării în direcţia fericită a finalizării cerinţelor morale.

Trebuie evidenţiată libertatea ca o notă care valorizează acţiunile conform principiilor juridice şi etice. Însă chiar şi în spi-ritul libertăţii de afirmare,tinerii trebuie să ţină seama de percep-tele înţelepciunii străvechi. Aristotel, fiu al celei mai vechi demo-craţii din lume,sfătuia:” trebuie să ştii să te supui ca să fii în măsu-ră să comanzi cum se cuvine.”

O problematică specifică epocii de tranziţie o constituie necesitatea combaterii unor consecinţe ale fostului regim, şi anu-me, duplicitatea unui anumit comportament,aşa zis moral, deter-minat de situaţii specifice (ex: o conduită morală în public şi alta în particular).

Se impune punerea în prim plan a valorilor reale, a drepturilor şi libertăţilor individului, a responsabilităţii, a sincerităţii, a sprijinului reciproc şi a unui civism elevat.

Pe lângă evidenţierea adevăratelor valori şi promovarea acestora, avem, în plan paralel, de efectuat o muncă asiduă în sco-pul prevenirii şi combaterii instalării unor comportamente non- valorice, care constituie o problemă reală şi sunt o consecinţă neavenită a schimbărilor produse în societatea noastră o dată cu instalarea democraţiei.

Aceste grave probleme sunt: vagabondajul, consumul de droguri, infracţionalitatea infantilă.

Am expus care sunt dezideratele şi care sunt problemele unei societăţi democratice şi implicit conţinutul educaţiei moral-civice. Dar care sunt modalităţile prin care le aducem la îndeplinire?.Două sunt aspectele importante din perspectiva pedagogică a procesului de formare a comportamentului moral şi civic al viitorului cetăţean, şi anume:

a) adoptarea sistemului de lucru sau a metodologiei educaţiei moral-civice la particularităţile de vârstă şi individuale, cât şi la exigenţele comunităţii în care se dezvoltă tânărul;
b) asigurarea unei legături organice şi a unicităţii între aspectul informaţional şi cel acţional, altfel spus, între cunoştinţele şi convingerile morale şi conduita moral-civică.

O constatare care se impune este aceea că formarea unui comportament moral-civic fiind un proces complex, delicat şi de lungă durată, ea pretinde o metodologie complexă, variată, dinamică şi adecvată numeroaselor comportamente care trebuie formate şi dezvoltate.

Principalele metode care stau la dispoziţia oricărui e-ducator sunt: explicaţia morală, prelegerea morală, convorbirea, conferinţele, dezbaterile morale, problematizarea, studiul de caz, exerciţiul moral, aprecierea şi sancţionarea sau aprobarea-deza-probarea.

Manualele de educaţie moral-civică constituie un su-port de lucru bogat şi variat, însă scopul prelegerii mele nu este acela de a expune lucruri unanim cunoscute, ci de a veni cu ele-mente noi din experienţa personală. În acest sens, pot să spun că am folosit cu rezultate excepţionale, ca metodă de lucru, dezba-terea unor citate din autori celebri şi a unor cugetări din lumea întreagă, corolar al unei înţelepciuni străvechi, nu neapărat în cadrul orelor de educaţie moral-civică,ci în momente de dezbatere din ciclul „Maxima săptămânii”.

Impactul produs de numele unei personalităţi renumite, care a lăsat omenirii un dicton celebru, a făcut să crească gradul de receptibilitate a elevilor la conţinutul dezbaterii şi în conse-cinţă a sporit eficienţa demersului educativ, nemaivorbind de faptul că acest element a condus la ridicarea nivelului de cultură generală.

Şi acest din urmă lucru contează destul de mult pentru că, citând pe marele Rabindranath Tagore „Cultura îl înnobilează pe om; sub influenţa culturii omul devine mai bun şi mai nobil în toate privinţele..”

Ataşez în anexă câteva din maximele şi cugetările pe care le-am folosit ca subiect de dezbatere.

Citate marcante :

„Nu întotdeauna trebuie să întoarcem pagina, uneori trebuie s-o rupem”
Achille Chavee- Aforisme

„Gândeşte-te mereu la ce eşti, la ce ai fost , la ce vei fi. Condamnă-ţi trecutul, îmbunătăţeşte-ţi prezentul, teme-te de viitor, adică de păcat”
Jan Hus- Scrisori

„Cine a văzut vreodată o bijuterie frumos cizelată de bijutier cu ajutorul ciocanului?”
Jan Amos Comenius-Didactica Magna

„Oricine a trăit astfel încât conştiinţa lui să nu-l poată învinui de nimic, simte o mulţumire vie, care-l face fericit”
Rene Descartes- Discurs asupra moralei

„Omul cel mai fericit este acela care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oamenii”
Denis Diderot- Cugetări filosofice

„Cred că un bun cetăţean va prefera cuvintele care pot aduce salvarea, cuvintelor care produc numai plăcere”
Demostene- A treia Olyntiană

„Acolo unde nu există muncă, cultură şi iubire, nu există libertate”
Mihai Eminescu – Cugetări

„Omul cu adevărat bun este cel care ar fi putut fi rău şi n-a fost”
Nicolae Iorga- Cugetări

„Respectându-te pe tine însuţi, impui respectul celorlalţi”
Fiodor Dostoievski- Umiliţi şi obidiţi

Referinte:
Călineanu T-„Elemente de etică”, Editura Dacia ; Cluj Napoca- 1987
Cerghit I-„Metode de învăţământ” E.D.P.- Bucureşti- 1980
Grigoraş I- „Personalitatea morală” E.S.E.-Bucureşti- 1982
Nicula I – „Pedagogia” E.D.P. Bucureşti- 1994
Salade D-„Educaţia morală- nucleul formării adevăratei personalităţi” Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Cluj
„Citate şi cugetări din lumea întreagă”- Editura”Prietenii Cărţii” ,Bucureşti, 2002
sursa imaginii : freeschoolclipart.com


Tag-uri: noutate, traditie, educatia moral-civica, convorbirea, dezbateri morale, exercitiu moralCategorie: Educatie  - ( Educatie - Archiva)

Data Adaugarii: 10 December '07


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :