FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 859
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Educatia pentru Cetatenie Democratica

Tag-uri Populare


educatie   scoala   familie   educare   societate   copii   integrare   democratie   elevi   gradinita   rromi   profesori   invatamant   incluziune   parinti   comportament   egalitate   prescolari   educatoare   dezvoltare   nevoi speciale   discriminare   comunitate   dizabilitati   moral-civica   minoritati   tigani   marginalizare   drepturi   formare   copii cu ces   personalitate   cultura   deficiente   libertate   violenta  

All Tags

Famous Forum

 

Educatia pentru Cetatenie Democratica

 Q:   Intreaba despre Educatia pentru Cetatenie Democratica       
Educatia pentru Cetatenie Democratica “ Pentru a cuceri pământul, oamenii trebuie să se cucerească pe ei înşişi prin cultură, curaj, generozitate”

De la mica celulă a familiei, la viaţa ”cetăţii” – de la ţara în care trăieşte la civilizaţia omenirii – copilului trebuie să-i fie sădită dorinţa de a şti, de a cunoaşte, de a înţelege oamenii, viaţa, natura, având cultivat în el legea dreptăţii, a cinstei, a dragostei pentru ţară, a mândriei faţă de propria origine.

Educaţia pentru cetăţenie democratică îi învaţă pe elevi că libertatea se câştigă şi se apără, că a trăi într-o societate democratica, pe lângă libertate, fiecare dintre noi trebuie să învăţăm arta convieţuirii civilizate, că legea reprezintă temeiul democraţiei prin care învatam ca toţi suntem egali în faţa acesteia, că moralitatea reprezintă pe lângă forma primară de civism şi responsabilitatea noastră, că adevărul nu este al meu, este al nostru, al tuturora, este nobleţea naturii umane.

Şcoala este completată de instituţiile extraşcolare, de influenţele sociale. Personalitatea se formează şi se transformă sub influenţa a numeroşi factori interni şi externi. Sub acţiunea factorilor sociali, esenţa caracterului şi a personalităţii se îmbogăţesc.

Activităţile extraşcolare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi.

În aceşti ani grei în care „ lipsa de educaţie” este principalul reproş ce se aduce oamenilor, colectivităţilor umane din ţara noastră în activităţile sociale, politice, culturale, economice, sarcina cadrelor didactice este aceea de a forma elevilor deprinderi de comportare-limbaj civilizat în fiecare situaţie socială.

Dragostea pentru îndeplinirea datoriei, cultul onoarei, respectul de sine însuşi, indulgenţa şi mila pentru cei slabi, dreptatea pentru toţi, comportarea civilizată, cuvântul simplu şi cald, formează componente ale unui ideal înalt care îi va învăţa pe tineri să depăşească grelele încercări, să nu se înşele asupra valorii lucrurilor şi îi va susţine la înălţimea marilor datorii şi a sacrificiilor necesare.

Educatorul trebuie să acorde neîncetat importanţă educaţiei pentru formarea valorilor civice, pentru convieţuirea civilizată cu ceilalţi, pentru progresul continuu al fiecăruia şi al celor din jur. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre interese, talente, aptitudini, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.

Tipurile de activităţi extracurriculare care formează la elevi profilul moral În perspectiva educaţiei democratice sunt variate. Dintre acestea putem aminti: programe interactive, concursuri pe diferite teme, întâlniri cu specialişti din diferite domenii, vizionarea/audierea unor emisiuni radio-televizine, dezbaterea unor articole din presă, vizite şi excursii, ateliere de lucru, etc.

Între metodele utilizate menţionăm: discuţiile colective, dezbaterile, problematizarea, studiul de caz, filmări video, vizite, excursii, brainstorming-ul.
Produsele activităţilor extracurriculare se pot preschimba astfel într-o variată paletă: albume, afişe, jurnale, reviste, portofolii, proiecte, pliante.

În cadrul acestor activităţi comportarea civilizată ( denumită generic „ ABC-ul comportării civilizate” sunt printre primele care se desfăşoară la intrarea în şcoală: formulele :bunăcuviinţă, bun-simţ, maniere, constituie totalitatea acelor norme care s-au cristalizat în timp pentru ca relaţiile dintre oameni să fie mai plăcute, mai bune, mai destinse. De aemenea, prin aceste activităţi pot fi prevenite comportamente deviante, delincvenţa juvenilă.

Educaţia pentru cetăţenie democratică înseamnă cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecăruia dintre elevi. Orice copil are dreptul:

 • „ ....de a-şi exprima opţiunile în toate chestiunile care îl privesc”;

 • „...la educaţie; educaţia trebuie să pregătească copilul pentru viaţă, să îi respecte drepturile, să îl formeze în spiritul înţelegerii şi toleranţei”.


 • Descoperirea frumosului, dorinţa de a fi păstrător al valorilor culturii, de a deveni factori civilizatori ai lumii, creează atitudini optimiste şi îi pregăteşte pe tineri pentru viitor. A cultiva frumosul în fiecare zi lângă noi, prin noi, reprezintă modalităţi de formare a unui cetăţean educat în spiritul democraţiei.
  Este cunoscută importanţa şi valoarea instructiv-educativă a excursiilor geografice, ce contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie al elevilor, a interesului dar şi a formării şi dezvoltării sentimentelor de preţuire şi ataşament faţă de popor, de istoria sa.

  Sub titlul „ Ce este dragostea de patrie şi cum îl putem exprima?”, activităţile extracurriculare au un pronunţat caracter civic prin care copiii sunt puşi să povestească întâmplări, să exprime prin comportament spiritul patriotic, să-şi dovedească mândria identităţii naţionale, activităţi care conduc la formarea culturii politice.

  În literatura de specialitate, prin cultură politică definim ansamblul cunoştinţelor, atitudinilor, sentimentelor cu privire la sistemul politic. Aceasta oferă comunităţii un set de valori, norme, idealuri şi individului un ghid care îi facilitează participarea la viaţa politică şi publică.

  Încă din primii ani de şcoală, prin variate forme de educaţie civică se formează conduite democratice prin care elevii să se implice activ şi raţional în activităţile de socializare politică: se oferă cadrul necesar participării la decizie, exprimării opiniei, exercitării votului, implicăriii în soluţionarea conflictelor, toleranţei.

  Educatorilor- alături de familie, Biserică, armată – le revine rolul de a educa pe elevi în spiritul respectării normelor de conduită morală în societate, de a cultiva trăsături morale pozitive: demnitatea umană, integritatea, egalitatea, toleranţa, responsabilitatea, libertatea, pacea şi înţelegerea între oameni, respectul reciproc.
  sursa imaginii : freeschoolclipart.com


  Tag-uri: educatie, societate, cultura, societate, democratie, libertate, civilizatie, cunoastere, personalitate  Categorie: Educatie  - ( Educatie - Archiva)

  Data Adaugarii: 12 December '07


  Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :