FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 5,320
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Familia - Functiile familiei

Tag-uri Populare


educatie   scoala   familie   educare   societate   copii   integrare   democratie   elevi   gradinita   rromi   profesori   invatamant   incluziune   parinti   comportament   egalitate   prescolari   educatoare   nevoi speciale   discriminare   dezvoltare   comunitate   dizabilitati   moral-civica   minoritati   tigani   drepturi   formare   marginalizare   copii cu ces   personalitate   cultura   violenta   libertate   deficiente  

All Tags

Famous Forum

 

Familia - Functiile familiei

 Q:   Intreaba despre Familia - Functiile familiei       
Familia - Functiile familiei Definirea exactă a noţiunii de familie comportă dificultăţi determinate de faptul că acest fenomen social constituie obiect de cercetare pentru mai multe ştiinţe: sociologie, psihologie, medicină, istorie, drept etc. fiecare propunându-şi să surprindă dintr-o perspectivă specifică dimensiunile, dinamica şi funcţiile grupului familial.

Familia, ca formă a comunităţii umane, trebuie analizată din punct de vedere al relaţiilor ce se stabilesc între cei care o compun, precum şi cele între familie, ca entitate distinctă şi societate.

Având în vedere aceste considerente, putem defini într-o accepţie generală familia, ca fiind o formă de relaţii sociale dintre persoane fizice legate între ele prin căsătorie sau rudenie, fiind formată din soţi şi copii i lor, părinţii soţilor, precum şi cu alte persoane cu care se află în relaţii de rudenie.

Familia desemnează un grup de persoane unite prin căsătorie, filiaţie sau rudenie, grup ce se caracterizează prin comunitate de viaţă, interese şi întrajutorare. În cadrul relaţiilor de familie există aspecte morale, fiziologice, psihologice şi economice care dau acestor relaţii un caracter de complexitate ce nu poate fi întâlnit la alte categorii de comunităţi sociale.

Avându-se în vedere un anumit aspect al relaţiilor de familie, s-a spus că familia este o realitate biologică dată de uniunea dintre bărbat şi femeie la care se adaugă procreaţia. Luând naştere prin căsătorie, familia începe a fi formată din soţi.

Familia tipică este aceea care este formată din părinţi şi copii. Drept urmare, familia dă naştere următoarelor raporturi:
• de căsătorie, care constituie baza familiei;
• cele dintre soţi, care constituie efectele căsătoriei;
• cele dintre părinţi şi copii, care sunt rezultatul raporturilor dintre soţi;
• cele dintre alte persoane care mai fac parte din familie.

Analizată sub aspect juridic, familia desemnează grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii ce izvorăsc din căsătorie, rudenie, precum să din alte raporturi asimilate relaţiilor de familie.

Privită sub aspect moral-creştin, familia este o instituţie de origine divină stabilită de Creaţie. Ea a fost constituită prin căsătorie, ale cărei principale caracteristici au fost de la întemeiere, unitatea şi indisolubilitatea. Drept urmare, familia are un caracter sacru pus în evidenţă prin iubire desăvârşită, comuniunea, unitatea şi egalitatea membrilor acesteia.

Concluzionând, putem spune că la baza familiei se află căsătoria, care generează raporturi multiple şi complexe între membrii ei, între soţi iau naştere relaţii personale şi patrimoniale.

Având în vedere faptul că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, ea dă naştere la relaţii complexe şi îndeplineşte următoarele funcţii:

• Funcţia de perpetuare a speciei umane.

Familia este o realitate biologică, determinată de uniunea dintre bărbat şi femeie şi prin procreaţie asigură perpetuarea speciei umane fără de care nu se concepe societatea, copiii constituind, în cadrul familiei, un puternic factor de coeziune, de echilibru moral, de bucurie şi încredere între soţi. Cu toate acestea, hotărârea cuplului de a avea copii este una personală, determinată de realităţile social-economice specifice fiecărei etape de dezvoltare a societăţii.

• Funcţia educativă.

Familia a avut în toate timpurile un rol important în educaţia copiilor. În familie se dobândesc primele noţiuni despre morală, se imprimă copilului reguli şi deprinderi, principii ce constituie fundamentul pe care se formează personalitatea omului matur.

Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi armonioasă. Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru realizându-se prin formarea după un anumit ideal de personalitate. Ea nu se mărgineşte să tindă la asigurarea unui sistem de tehnici în relaţiile dintre individ şi societate care să dea acesteia din urmă minimul de stabilitate necesar pentru conservarea ei, ci urmăreşte crearea de individualităţi bine pregătite, care să aducă o contribuţie maximă la transformarea şi la progresul societăţii.

• Funcţia economică.

Această funcţie diferă de la o societate la alta şi se concretizează în interesele comune determinate de: regimul juridic al comunităţii de bunuri, obligaţia legală de întreţinere între membrii familiei, solidaritatea acestora în ajutorul acordat membrilor de familie aflaţi în nevoie din cauza incapacităţii de a muncii.

În ţara noastră, bazele dreptului familiei sunt stabilite prin Constituţia României. Noul Cod al familiei prevede, pe scurt, principiile care fundamentează statutul familiei reglementat prin legislaţia în vigoare, stabilind următoareleaa.
• ocrotirea familiei şi a proprietăţii private de către stat;
• întemeierea familiei pe căsătorie liber consimţită de soţi;
• ocrotirea intereselor copilului minor.


Tag-uri: familie, functii, definire, educatie, economieCategorie: Educatie  - ( Educatie - Archiva)

Data Adaugarii: 24 January '08


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :