FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 2,378
Votes: 1
Fame Riser
          
Fame Rank
10
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Educatia incluziva, o necesitate

Tag-uri Populare


educatie   scoala   familie   educare   societate   copii   integrare   democratie   elevi   gradinita   rromi   profesori   invatamant   incluziune   parinti   comportament   egalitate   prescolari   educatoare   dezvoltare   nevoi speciale   discriminare   comunitate   dizabilitati   moral-civica   minoritati   tigani   marginalizare   drepturi   formare   copii cu ces   personalitate   cultura   deficiente   libertate   violenta  

All Tags

Famous Forum

 

Educatia incluziva, o necesitate

 Q:   Intreaba despre Educatia incluziva, o necesitate       
Educatia incluziva, o necesitate Investigând universul fiinţei umane cadrele didactice se confruntă cu o mare diversitate, care constă în aceea că, sunt puse în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate de copiii care trec pragul grupelor/ claselor din instituţiile de învăţământ.

În acest caz ne vom referi în mod deosebit la copiii cu cerinţe educative speciale, la faptul că noi, cadrele didactice, încercăm de cele mai multe ori să găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Aceştia au nevoie de o abordare personalizată referitoare la încercările pe care le iniţiem în educaţia lor. Orice copil se confruntă în anumite cazuri, cu o situaţie specială care necesită din partea adultului o intervenţie specializată.

În situaţia în care întâmpinăm greutăţi în soluţionarea acestor probleme trebuie să cerem informaţii şi sprijin din partea instituţiilor specializate, abilitate.
Principiul fundamental al educaţiei incluzive constă într-un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi şi constituie un deziderat şi o realitate care are din ce în ce mai mulţi adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de integrare/ incluziune.

Educaţia incluzivă urmăreşte o modalitate instituţionalizată de şcolarizare a copiilor cu dizabilităţi, dar şi a altor copii cu cerinţe educative speciale în şcoli şi clase obişnuite.

Învăţământul integrat pentru copiii cu probleme are mai multe dimensiuni:
- dimensiunea legislativă şi administrativă, legată preponderent de politicile educaţionale; constă în aceea că şcolarizarea acestor copii trebuie să fie o parte integrantă şi o responsabilitate a sistemului naţional de învăţământ;
- dimensiunea pedagogică care evidenţiează necesitatea aproprierii condiţiilor de predare – învăţare pentru copiii cu dizabilităţi de cele accesibile celorlalţi copii, din punct de vedere al locului de şcolarizare şi al curriculumului;
- dimensiunea socială care reliefează importanţa relaţiilor, a interacţiunii sociale dintre copii, are efecte pozitive pentru toţi copiii.

“Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare , având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi”. (MEN&UNICEF 1999).

Educaţia incluzivă relevă o concepţie ecologică şi interactivă asupra problematicii dificultăţilor de învăţare şi evidenţiează posibilitatea ca schimbările organizaţionale şi metodologice, realizate în unităţile de învăţământ, ca reacţie la dificultăţile de învăţare ale unor copii, să conducă la ameliorarea predării- învăţării pentru toţi copiii.

Pentru a avea cu adevărat o şcoală incluzivă care să funcţioneze, este necesară pregătirea acesteia, sunt necesare condiţii materiale, care să permită un învăţământ cât mai diversificat şi adaptat diferitelor cerinţe speciale: profesori intineranţi, mobilier, posibilităţi de modelare a programului zilnic, tehnici, posibilităţi de modelare a programului zilnic, tehnici speciale de predare, adaptare curriculară individualizată, etc.

Ţinând cont de introducerea şi aplicarea acestui concept de largă rezonanţă asupra modului în care este organizată şi funcţionează şcoala, există mai multe dimensiuni şi provocări contemporane cum ar fi:

- centrarea pe copil, pe unicitatea acestuia;
- o şcoală deschisă, prietenoasă;
- democraţie şi solidaritate umană – o şcoală echitabilă, mai naturală;
- răspunsul la situaţii educaţionale diverse;
- o şcoală flexibilă, care se adaptează, învaţă şi se schimbă.

Dezvoltarea copilului în perioada preşcolară constituie o preocupare nu numai a familiei, ci şi a sistemului general de învăţământ, prin programele elaborate şi derulate de grădiniţe. Ele au o influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, personalităţii şi a comportamentelor sociale. Am asigurat accesul la educaţie şi instruire al garantării unor drepturi şi şanse egale pentru toţi copiii, indiferent de gradul şi tipul de dizabilitate.

În acest sens toţi părinţii, care au solicitat inscrierea copilului lor la grădiniţa noastră au fost primiţi cu multă căldură şi s-au bucurat de multă atenţie din partea cadrelor didactice.

Un alt element important a fost participarea tuturor copiilor la programul educativ.
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă, fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare.

Personalitatea educatoarei depinde în mod semnificativ de reuşita programului de incluziune, de la sine-înţeles fiind faptul că familiile participante au o sensibilitate crescută, manifestă neîncredere în egalitatea de şanse, vin cu zestre cultural – intelectuală mai redusă, au potenţial financiar extrem de scăzut, ceea ce face colaborarea şi parteneriatul cu grădiniţa să ajungă de multe ori în impas.
De aici numai structura personalităţii educatoarei poate umple şi nivela ca un liant legăturile fragilizate ale acestor părinţi cu unitatea preşcolară.

Educatoarele trebuie să manifeste optimism, bunăvoinţă, echilibru, impulsivitate scăzută, capacitate de adaptare, tenacitate; factorii afectivi crescuţi (afecţiune, blândeţe, entuziasm şi voioşie, expresivitate); ambiţie şi curaj, rezistenţă la stres şi persistenţă în atingerea scopului şi depăşirea piedicilor.

Am derulat în unitate Cursul pentru părinţi „Educaţi aşa!” în cadrul Proiectului
Naţional Educaţia părinţilor, care s-a dovedit a fi un mod de informre educaţională şi de sprijin acordat părinţilor aflaţi în dificultate privind educaţia copiilor .
Influenţa familiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii umane nu reprezintă o noutate, dar se constată că această influenţă este mai mare decât ne-am imaginat. Nimic nu este mai important decât copilul!. Ceea ce cred părinţii despre viaţa şi implinirea ei va determina felul în care îşi vor creşte copiii.

Organizarea cursului cu instructorii de părinţi s-a dovedit a fi eficient, deosebit de atractiv, iar beneficiarii – cadrele didactice au dovedit aptitudini, profesionalism în derularea programului.

Proiectul „Primăvara Europeană” este o acţiune menită să promoveze în rândul copiilor ideea de cooperare şi prietenie, de ajutor şi solidaritate între toţi copiii, indiferent de culoarea lor sau locul unde se află.

Ei au învăţat cu această ocazie că drepturile copiilor sunt aceleaşi pentru toţi. Materialele şi expoziţiile realizate de copii spun totul despre gândurile şi sentimentele lor faţă de copiii lumii. Preşcolarii au desenat „scrisori” cu mesaje pentru toţi copiii Europei, cu care au alcătuit un album intitulat „Gânduri pentru copiii Europei”.

Incluziunea este o politică de educaţie, dar, în acelaşi timp, o provocare necesară într-un grup de preşcolari, pentru formarea lor ca „adevăraţi cetăţeni” într-o şcoală a democraţiei aflată la început de drum. Diversitatea din interiorul grupului poate cauza probleme care prezintă riscul de a conduce la neglijare sau la segregare.

Provocările pentru grup şi pentru cei responsabili de grup sunt de a menţine grupul unit şi de a lupta împotriva nevoii de excludere sau segregare care ar putea să apară.

Acest lucru trebuie făcut de la vârstele mici, în prima experienţă a vieţii „de grup” la care participă copiii, prin modificarea modalităţilor de lucru şi prin schimbarea normelor, a regulilor, printr-o nouă strategie, prin lipsă de prejudecăţi sau stereotipuri, pentru a facilita participarea deplină la activităţi a tuturor copiilor.

De aceea se poate afirma că, munca, cu copiii trebuie să continue până când nu se vor mai face diferenţieri şi segregări în cadrul grupului, iar părinţii îi vor accepta pe toţi colegii copilului lor.
Referinte:
- Ecaterina Vrasmas, Introducere în educaţia cerinţelor speciale, Editura Credits, Bucureşti 2004;
- Traian Vrasmas, Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti 2001;
- Traian Vrasmas, Şcoala şi educaţia pentru toţi , Editura Miniped, Bucureşti, 2004
sursa imaginii : freeschoolclipart.com


Tag-uri: invatamant, educatie incluziva, invatamant integrat, scoala, resurse, tehnici de predareCategorie: Educatie  - ( Educatie - Archiva)

Data Adaugarii: 10 December '07


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :