FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 2,276
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Promovarea tolerantei si valorificarea diversitatii intre tinerii din Romania

Tag-uri Populare


educatie   scoala   familie   educare   societate   copii   integrare   democratie   elevi   gradinita   rromi   profesori   invatamant   incluziune   parinti   comportament   egalitate   prescolari   educatoare   nevoi speciale   discriminare   dezvoltare   comunitate   dizabilitati   moral-civica   minoritati   tigani   drepturi   formare   marginalizare   copii cu ces   personalitate   cultura   violenta   libertate   deficiente  

All Tags

Famous Forum

 

Promovarea tolerantei si valorificarea diversitatii intre tinerii din Romania

 Q:   Intreaba despre Promovarea tolerantei si valorificarea diversitatii intre tinerii din Romania       
Promovarea tolerantei si valorificarea diversitatii intre tinerii din Romania “O educatie bine facuta poate intotdeauna sa scoata dintr-un
suflet , oricare ar fi el, partea
folositoare pe care o contine.”
(Victor Hugo)

Obiectivul general al conceptului de “Educatie pentru cetatenie democratitica” este promovarea tolerantei si valorificarea diversitatii intre tinerii din Romania prin schimbarea abordarii de predare a acestui tip de educatie , in acord cu orientarile europene curente si prin cultivarea culturii ce incurajeaza implicarea pozitiva a minoritatii intr-o societate multiculturala.

De aceea trebuie sa creasca gradul de constientizare a cadrelor didactice cu privire la importanta utilizarii metodelor pedagogice inovatoare in predarea e-ducatiei cetatenesti in cadrul unui context general al scolilor bazat pe partic iparea democratica si respectul pentru diversitate.Se achieseaza la opinia conform careia trebuie intarita capacitatea scolilor si a comunitatilor locale de a face fata intole-rantei si xenofobiei, de a se implica in parteneriate in vederea promovarii cetateni- ei democratice dincolo de activitatile curriculare si extra-curriculare.

CONCEPTE :

1. EDUCATIA PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA include toate practi- cile si activitatile destinate a-i ajuta pe tineri si adulti sa participe activ la viata de- mocratica , acceptand si exercitand drepturile si responsabilitatile lor in calitate de cetateni.

OBIECTIVE :
- dobandirea de cunostinte privind principiile si functiona unui sistem democratic ;
- dezvoltarea de deprinderi legate de viata intr-o societate de- mocratica ;
- formarea de atitudini ca :respectul fata de sine si fata de ceilalti ,responsabilitate civica,toleraea diversitatii de o- pinii,solidaritatea, loialitatea ;
- stimularea participarii si actiunilor in sensul apararii si promovarii principiilor unei societati democratice si a implicarii active in viata civica a comunitatii.

2. PERSPECTIVA INTERCULTURALA presupune luarea in considerare a
dimensiunii culturale a relatiilor sociale si se va merge pe un echilibru intre pro- movarea identitatii culturale specifice si a respectului pentru diversitatea cultura- la, practic pe o comunicare interculturala. Or , pentru a se realiza toate acestea, trebuie depasite stereotipurile si prejudecatile, combatute: discriminarea, margi- lizarea si izolarea.

3. EDUCATIA INTERCULTURALA urmareste pregatirea tinerilor pentru a trai intr-o societate multiculturala, cu o dinamica tot mai pronuntata si care tinde tot mai mult sa devina o societate interculturala. Educatia interculturala poate fi asociata conceptului de “learning to live together”, promovat de UNESCO.

OBIECTIVE:

- dobandirea de cunostinte privind cultura in general si impactul acesteia asupra comportamentelor individuale si de grup, privind propria cultura si alte culturi ;
- dezvoltarea de deprinderi legate de viata intr-o societate multiculturala /interculturala (constientizarea propriilor determinari culturale,stereotipuri, prejudecati, identifica- rea lor la ceilalti, capacitatea de a relativiza punctele de vedere,abilitatile comunicationale si relationale ) ;
- formarea de atitudini, cum ar fi respectul pentru diversita- tea culturala , identitatea culturala proprie si a celorlalti, refuzul discriminarii si intolerantei ;
- stimularea participarii si actiunii in sensul promovarii principiilor unei societati interculturale si a combaterii discriminarii si intolerantei.

4. LEGATURA DINTRE EDUCATIA PENTRU CETATENIE DEMOCRATI- CA SI EDUCATIA INTERCULTURALA :

Daca activitatile educative au in vedere exclusiv dimensiunea culturala exis- ta riscul devierii spre un discurs moralizator sau spre o perspectiva folclorizanta, esentialista asupra culturii , rupta de realitatile vietii cotidiene si, deci cu efecte li- mitate asupra atitudinilor si comportamentelor. Daca activitatile educative se foca- lizeaza asupra cetateniei democratice, ignorand dimensiunea culturala , se scapa din vedere un element foarte important al realitatii sociale, deseori asociat cu situ- atii conflictuale, cu mecanisme permanente de comunicare sociala si cu procese de negociere. In plus, se ignora astfel drepturile legate de afirmarea identitatii culturale. De aceea, consideram esentiala integrarea unei perspective inter- culturale in Educatia pentru cetatenie democratica.

5. S-a adoptat si conceptul de PEDAGOGIE CONSTRUCTIVA, fiind cea
care are anumite specificitati :


- invatarea se face prin descoperire si interactiune;
- rolul greselii devine central,prin confruntarea diferitelor
puncte de vedere, iar nu “adevarul obiectiv” ;
- invatarea conceputa ca un proces recursiv de interpretare
si construire de catre persoane active ce interactioneaza cu mediul fizic si social ;
- invatarea e intotdeauna mediata : nu poate fi separata de
mediul in care a fost realizata ;
- se porneste de la nevoile spontane si de la interesele firesti
ale celui ce invata ;
- construirea cunoasterii si modificarilor de atitudine ce de-
termina noi comportamente , au loc in principal ca rezultat al actiunii si prin exprimarea reprezentarilor elevului ;
- interactiunile au loc la mai multe nivele : elev – elev, elev –
realitate, elev – profesor, elev – concepte.

ETAPE:

- evaluarea cunostintelor initiale;
- activitati de invatare de teren autentice;
- implicarea activa a elevilor (student ownership) si impartasirea autoritatii de invatare;
- rezolvarea problemelor prin colaborare;
- prezentarea de informatii sintetice de catre profesor;
- discutarea acestora ;
- reflectarea asupra experientei de invatare ;
- evaluarea continua.

SARCINILE CADRULUI DIDACTIC :

- sa devina una dintre numeroasele resurse pe care elevii le pot utiliza pentru invatare , iar nu sursa principala de informatii ;
- sa angajeze elevii in experiente care sa le provoace concepte si cunostinte anterioare ;
- sa permita ca raspunsurile elevilor sa orienteze lectia si sa caute dezvoltarea acestor raspunsuri ;
- sa incurajeze interogatiile elevilor si comunicarea dintre ei ;
- sa foloseasca verbe referitoare la operatii cognitive in conceperea sarcinilor ;
- sa incurajeze si sa accepte autonomia si initiativa elevilor, acceptand chiar conjunctura de a lasa sa-i scape clasa de sub control ;
- sa utilizeze atat date primare, cat si surse manipulatoare ;
- sa nu separe cunoasterea de procesul de atingere a ei ;
- sa insiste in obtinerea exprimarii clare din partea elevilor.

6. ABORDAREA GLOBALA A SCOLII :

In realizarea a ceea ce s-a propus, in ideea integrarii unei perspective democratice si interculturale in scoala , cea mai eficienta abordare este cea globala a scolii.

In acest sens, nu se va lucra cu cadre didactice selectate ca indivizi, ci
cu echipe (daca se poate incluzand toate cadrele didactice) care sa poata avea capacitatea de a determina o schimbare institutionala suficient de importanta, fiind esentiala si obtinerea sprijinului din partea managerului scolii.
sursa imaginii : freeschoolclipart.com


Tag-uri: promovare, toleranta, diversitate, educare, societate, democratie, minoritatiCategorie: Educatie  - ( Educatie - Archiva)

Data Adaugarii: 16 December '07


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :