FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 456
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Bazele fortelor creatoare ale omului incep in perioada prescolara

Tag-uri Populare


educatie   scoala   familie   educare   societate   copii   integrare   democratie   elevi   gradinita   rromi   profesori   invatamant   incluziune   parinti   comportament   egalitate   prescolari   educatoare   dezvoltare   nevoi speciale   discriminare   comunitate   dizabilitati   moral-civica   minoritati   tigani   marginalizare   drepturi   formare   copii cu ces   personalitate   cultura   deficiente   libertate   violenta  

All Tags

Famous Forum

 

Bazele fortelor creatoare ale omului incep in perioada prescolara

 Q:   Intreaba despre Bazele fortelor creatoare ale omului incep in perioada prescolara       
Bazele fortelor creatoare ale omului incep in perioada prescolara "Semeni fapte bune şi culegi deprinderi, semeni deprinderi şi culegi un caracter, semeni un caracter şi culegi un destin."Proverb chinezesc

Viitorul omenirii depinde de modul în care copilul este pregătit azi pentru a avea o viaţă individuală şi colectivă potrivit idealurilor sale. Bazele forţelor creatoare ale omului încep să se aşeze în perioada preşcolară. Toate formele de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv - educativ din grădiniţă sunt strâns legate între ele şi concură spre finalităţile învăţământului preşcolar.

La educarea şi formarea copilului preşcolar contribuie mai mulţi factori educaţionali: gradiniţa, familia, societatea. Este recunoscut faptul că, în cadrul acestui "complex formativ", rolul preponderent re vine grădiniţei, instituţie specializată, cu cadru anume pentru realizarea obiectivelor educaţiei preşcolare.
Activitatea educatoarei implică un înalt grad de responsabilitate personală şi civică, deoarece, de modalităţile concrete de realizare a educaţiei preşcolare depinde, în mare măsură, întreaga dezvoltare ulterioară a personalităţii copilului.

Educaţia moral - civică este o dimensiune imporantă a personalităţii omului, societăţii democratice, întrucât progresul economic şi spiritual depinde de gradul de angajare al fiecăruia în efortul comun de creştere a calităţii vieţii.

În scopul formării copiilor potrivit exigenţelor societăţii civile democratice al integrării lor fireşti în viaţă socială aceştia au fost sensibilizaţi, ajutaţi să înţeleagă necesitatea resprectării normelor, antrenaţi în exersarea şi practicarea unor norme elementare de conduită, contribuind astfel la formarea propriei lor valenţe ale EU – lui.

În acest sens, prin acyivităţile de educaţie moral – civică am urmărit obiectivele:
• Să înţeleagă sensul şi semnificaţia normelor şi valorilor morale;
• Să analizeze fapte şi împliniri de viaţă, reale şi posibile, în spiritual valorilir morale acceptate de societate;
• Să înţeleagă notele esenţiale ale unor trăsături de voinţă necesare în activitatea lor: perseverenţă, consecvenţă, iniţiativă, curaj;
• Să exerseze şi să formeze deprinderi şi obişnuinţe morale: deprinderea de a salute, punctualitatea, respectarea semenilor, respectarea unui regimzilnic de muncă şi odihnă;

Pentru realizarea acestor obiective, conţinutul educaţiei moral - civice la preşcolari, ar putea fi axat pe trei dominante:

1. Cunoaşerea de sine şi conştientizarea identităţii moral - civice a copilului;
2. Modelarea raporturilor interumane;
3. Modelarea raporturilor dintre copil, mediul social şi natural.

Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de cadrele didactice din grădiniţă trebuie continuată, susţinută şi întărită de familie. În acest sens, educatoarea trebuie să asigure o permanentă colaborare dintre grădiniţă şi familie şi să-i convingă pe părinţi a păstra unitatea de cerinţe adresate preşcolarilor cu cele ale grădiniţei.

Iniţierea părinţilor în probleme specifice educaţiei şi instrucţieie copiilor se face în diverse moduri, prin metode şi procedee alese cu mult tact de către educatoare. Astfel, în discuţiile libere cu părinţii, prin vizite la domiciliul copiilor, prin lectorate şi consultaţii cu părinţii, prin participarea acestora la unele activităţi din grădiniţă realizăm un învăţământ modern şi în acelaşi timp, facem cunoscută activitatea noastră în rândul părinţilor, realizând propaganda pedagogică în rândul părinţilor.

Experienţa noastră arată că lectoratele cu părinţii dau rezultate foarte bune dacă se întemeiază pe un material concret pe care educatoarea l-a adunat şi l-a selectat din activitatea proprie cu grupa pe care o conduce.

În activitatea noastră discuţiile purtate cu părinţii copiilor de la grupa pregătitoare au prezentat întotdeauna atât aspecte pozitive cât şi aspecte negative: am prezentat acestea cu mult tact pedagogic urmărind să-i antrenăm pe părinţi la discuţii care, în final, să aibă rezultate pozitive.

În cadrul seminarului dezbaterea pe tema "Părinţii şi educatorul - modele în educarea copilului preşcolar" am avut ca obiectiv educarea copiilor în spiritul valorilor morale iar cu ocazia prezentării referatului "Copilul şi comportamentul lui în societate şi familie" am urmărit rolul familiei în educaţia moral civică a copilului.

O altă modalitate care îi poate familiarize pe părinţi cu cele mai indicate metode şi procedee educative, o constituie convorbirile individuale şi vizitele la domiciliu, prilej de a discuta cu părinţii referitor la modalităţile folosite de ei în educaţia copiilor. Totodată m-am edificat asupra profilului moral şi cultural al părinţilor şi am înteles zona de aşteptări pe care aceştia o au pentru copiii lor. Cu această ocazie am înţeles şi modul cum se manifestă copiii în familie şi cum reactionează familia la tot ceea ce fac ei. În mod special, am urmărit, dacă în familie se continuă procesul educativ pe care noi, educatoarele, îl desfăşurăm în grădiniţă.
Atitudinile pozitive se formează şi se dezvoltă în legătură şi împotriva celor negative. Copiii le cunosc, le analizează, fac aprecieri cu propriul comportament din poveşti şi povestiri, basme, snoave. Între personaje, dar şi între copii există discordanţă şi confruntare continuă a aspiraţiilor şi posibilităţilor, a aprecierii şi a autoaprecierilor colegilor, comportamentului personajelor.

Modul de a fi al fiecărui copil se structurează înăuntrul relaţiilor sale, în activitatea de joc şi învăţare. Jocul pe arii de stimulare facilitează relaţionarea, exersarea unor trăsături de caracter, intervenţia educatoarei în rezolvarea conflictelor şi punerea bazelor unor trăsături pozitive. Motivele, scopurile, interesele, aspiraţiile, sentimentele, atitudinile sunt generate de relaţiile sociale provocate în procesul didactic prin abordarea activităţilor integrate, transdisciplinare bazate pe joc, studii de caz, rezolvarea unor situaţii problemă, descoperirea propriilor calităţi ascunse.

Având ca obiectiv "formarea conduitei moral civice la copii” tematica abordată a avut o largă paletă de activităţi: convorbiri "Cum ne comportăm cu adulţii", "Cum ţi ai dori să fie grupa ta?", "De ce o iubim pe mama?", "Focul, prieten şi duşman".

Prin acestea am încercat să formăm la copii o conduită pozitivă, să îi facem să înţeleagă atât adevărul, binele, frumosul dar şi faptul că trebuie să şi respecte şi să şiu iubească aproapele, să-l ajute, să-l înţeleagă, să trăiască în armonie şi în speranţa de mai bine. Ca atare, am desfăşurat memorizări "Fapte bune", "Ce e bine şi ce-i rău", "Gospodina", "Cartea", "Educatoarea mea", precum şi câteva proverbe şi ghicitori.

O altă formă de organizare a colaborării dintre grădiniţă şi familie o constituie excursiile şi plimbările comune părinţi - copii - educatoare. Am organizat excursii în diferite perioade ale anului, unde părinţii au avut posibilitatea să urmărească modul de comportament al copiilor în colectivitate, modul lor de angajare în acţiunile comune, reacţiile manifestate de ei în faţa noului şi necunoscutului.

Din cele câteva modalităţi de colaborare a grădiniţei cu familia şi societatea se pot trage câteva concluzii:

- în grădiniţă, munca educativă se realizează cu mai mult succes dacă este atrasă şi participarea familiei, stabilindu-se un sistem unitar de cerinţe;
- părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de colectiv, socială şi calitatea răspunsurilor lor la solicitările educatoarei;
- părinţii înteleg mai bine rolul lor educativ şi îşi însuşesc procedee pe care să le aplice în educaţia copiilor lor;
- se stabilesc relaţii mai apropiate şi mai deschise între educatoare şi părinţi, iar părinţii pot colabora mai uşor în luarea unor decizii importante în activitatea grădiniţei, astfel constituindu-se în factori de sprijin real în procesul instructiv-educativ al grădiniţei.

Grădiniţa devine astfel etapa de ucenicie socială a copilului ce permite crearea imaginii unei societăţi liberale în care copilul, având sentimentul de siguranţă, găseşte o lume pe măsura lui, se poate manifesta liber în compania celor de o seamă cu el, şi , în care adultul, respectiv educatoarea, continuă procesul de socializare început în familie.
sursa imaginii: freeschoolclipart.com


Tag-uri: prescolari, gradinita, educatoare, educatie, familie, societateCategorie: Educatie  - ( Educatie - Archiva)

Data Adaugarii: 18 January '08


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :