FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 1,129
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Clasa I - Succes sau esec

Tag-uri Populare


educatie   scoala   familie   educare   societate   copii   integrare   democratie   elevi   gradinita   rromi   profesori   invatamant   incluziune   parinti   comportament   egalitate   prescolari   educatoare   nevoi speciale   discriminare   dezvoltare   comunitate   dizabilitati   moral-civica   minoritati   tigani   drepturi   formare   marginalizare   copii cu ces   personalitate   cultura   violenta   libertate   deficiente  

All Tags

Famous Forum

 

Clasa I - Succes sau esec

 Q:   Intreaba despre Clasa I - Succes sau esec       
Clasa I - Succes sau esec Atât pentru copiii români cât şi pentru cei rromi, nefrecventarea cursurilor învăţământului preşcolar este considerată un handicap la intrarea în învaîământul primar.

Atât pentru unii cât şi pentru alţii, motivele sunt diverse: lipsa resurselor materiale şi financiare, dezinteresul părinţilor, familii dezorganizate.

Pentru copiii rromi problemele sunt mult mai acute.La nivel naţional, şi chiar guvernamental s-au derulat numeroase programe şi proiecte, s-au adoptat hotarâri.

Un astfel de progam a fost finanţat de U.E. şi realizat de o echipă „ Salvaţi Copiii” şi „Agenţia de Dezvoltare Împreună”. Cercetarea s-a efectuat în cinci comunităţi rrome.

Concluziile nu sunt încurajatoare

Deşi există unele progrese, mai ales în domeniul medical, copiii rromi continuă să fie una din categoriile cele mai defavorizate din ţară. Chiar dacă sărăcia nu are conotaţie etnică, este mai evidentă în comunităţile rrome. Lipsa de resurse materiale a familiilor şi mai evidentă în comunităţile rrome. Lipsa de resurse materiale a familiilor şi a locurilor de muncă – o cauză fiind şi insuficienta pregătire şcolară şi profesională a rromilor impietează asupra dezvoltării normale a copiilor, asupra educaţiei lor şi mai ales asupra calităţii acestei educaţii. Pe de o parte interesul redus al părinţilor pentru şcoală– generat de lipsa de înţelegere a utilităţii ei –, pe de altă parte imposibilitatea de a asigura copiilor cele necesare şcolii, de la îmbrăcăminte şi încălţăminte, până la rechizite şi nu în ultimul rând faptul că foarte mulţi copii trebuie să participe la realizarea veniturilor familiilor, conduc la absenteism şi rezultate şcolare slabe. Copiii înşişi, urmând poate tradiţia familiilor, nu dau o mare importanţă şcolii, iar unii dascăli nu depun suficiente eforturi pentru a-i motiva. În aceste condinţii, perspectiva schimbării în bine a vieţii copiilor este pusă în continuare sub semnul întrebării.

Implicarea efectivă a autorităţilor în sprijinirea familiilor rrome

"În România, unul dintre cele mai afectate grupuri sociale din toate punctele de vedere îl constituie populaţia de etnie rromă.. Ei alcătuiesc grupul social cel mai vulnerabil, fiind suprareprezentaţi în toate categoriile defavorizate: în rândul celor lipsiţi de mijloace materiale, al şomerilor pe termen lung, al lucrătorilor necalificaţi, al celor fără educaţie sau cu educaţie sumară, membri ai unor familii numeroase, oameni fără documente de identitate, fără domiciliu stabil chiar fără o locuinţă proprie“.

Guvernul a aprobat Strategia de îmbunătăţire a situaţiei rromilor (HG 230/mai 2001)

Principalele elemente din Strategia Guvernului pentru îmbunătăţire situaţiei rromilor, referitoare la educaţie (punctul H) sunt următoarele:
• Elaborarea unui program de stimulare a participării şcolare şi de reducere a abandonului şcolar, în special în segmentele sărace ale populaţiei de rromi.
• Analiza posibilităţii de organizare a unor instituţii de învăţământ primar, secundar şi profesional pentru rromi (arte şi meserii,învăţământ vocaţional, formare şi reconversie profesională etc.).
• Conceperea şi implementarea unor programe de formare a mediatorilor şcolari şi de perfecţionare pentru cadrele didactice în domeniul educaţiei interculturale.
• Introducerea temelor de prevenire şi combatere a discriminării în trunchiul comun al programei şcolare.
• Introducerea în programele de pregătire a specialiştilor în administraţie publică, asistenţa socială, sănătate, poliţie,învăţământ a unor module didactice dedicate problemelor sociale şi economice ale rromilor.
• Conceperea şi implementarea unor programe de încurajare a participării părinţilor rromi la procesele educaţionale din şcoală şi din afara ei.
• Adoptarea de măsuri legislative în sprijinul rromilor, în scopul acordării de facilităţi în domeniul educaţiei pentru rromi şi din perspectiva promovării rromilor în posturi ale administraţiei şcolare (directori de şcoli şi inspectori şcolari).
• Acordarea, în continuare, de facilităţi şi de locuri subvenţionate, special pentru tinerii rromi care doresc să urmeze colegii universitare şi facultaţi.
• Obligativitatea unităţilor şcolare şi a inspectoratelor şcolare judeţene să organizeze, în permanenţă, cursuri de recuperare şcolară pentru rromi, prin toate formele de învăţământ aprobate, în raport cu solicitările individualeşi ale organizaţiilor rromilor din zona de responsabilitate.
• Atragerea tinerilor rromi spre instituţiile de formare a funcţionarilor publici şi a personalului din instituţiile publice (facultăţi de asistenţă socială, administraţie publică medicină, academii şi şcoli militare pentru formarea ofiţerilor şi subofiţerilor de poliţie, MApN, SRI etc.).
• Stimularea accesului la educaţie prin asigurarea, gratuit, a unei mese pentru toţi elevii din ciclul primar şi secundar.

Ajutorul efectiv al Guvernului pentru şcolarul mic constă în alocaţia de stat, programul “Laptele şi cornul” şi rechizitele distribuite odată la început de an şcolar.

De-a lungul carierei am avut la clasă copii de etnie rromă.Chiar şi în acest an şcolar am trei elevi, dintre care doar unul a frecventat grădiniţa.

Situaţia lor actuală nu este mult diferită faţă de a celor din trecut.

Cum mi-am propus să transform un eventual eşec în succes?

Mai întâi, printr-o înţelegere corectă a problemelor cu care se confruntă: provin din familii numeroase, unul locuieşte foarte departe de şcoală, altul are multe rude care doresc să fie cu el.

Am căutat să creez tuturor şanse egale. Şi cum situaţia materială precară este cea care creează probleme, am apelat la ajutorul celorlalţi părinţi în a-i sprijini.Pe lânga uniformă şi ghiozdan, familia le-a asigurat strictul necesar.Prin contribuţie benevolă le-am procurat celelalte rechizite necesare pentru buna desfăşurare a activităţii: creioane şi creioane colorate, carioci, acuarele, bloc de desen.

Au fost integraţi în colectivul casei ca nişte copii normali, aşa încât să nu fie marginalizaţi. Au o ţinută corespunzătoare, sunt curaţi şi îngrijiţi, sunt trataţi în mod egal, sunt încurajaţi când răspund şi lucrează corect.

Părinţii lor au fost trataţi cu acelaşi respect ca şi ceilalţi, au participat la toate acţiunile clasei, au fost conştientizaţi de necesitatea frecventării şcolii pentru reuşita copiilor lor.

Toţi au copii şi la alte clase mai mari, ceea ce dovedeşte că sunt preocupaţi de instruirea acestora.

Veniturile materiale sunt modeste şi de aceea împreună cu ceilalţi părinţi vom colecta fonduri pentru achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte necesare anotimpului rece.

În ceea ce priveşte activitatea la clasă, aceasta va fi susţinută pentru a forma o motivaţie, în principal a copilului, în frecventarea şcolii.

Permanent am fost preocupată să asigur o participare efectivă a tuturor elevilor la activităţile extracurriculare şi deci,implicit, şi a celor de etnie rromă.Pentru a-i atrage i-am responsabilizat în desfăşurarea diferitelor activităţi, simţindu-se astfel obligaţi să participe.

Şi la nivelul clasei au primit diverse responsabilităţi, impunând astfel respectul colegilor.

Integrarea copiilor rromi este dificilă, dar nu imposibilă şi presupune eforturi din partea tuturor, atât a şcolii cât şi a părinţilor celor două categorii de copii, schimbarea mentalităţii părinţilor rromi legată de importanţa educaţiei în dobândirea unei calificări pentru ocuparea ulterioară a unui loc de munca stabil.
Referinte:
- Ina Zon- La periferia societăţii, Rromii şi serviciile publice în România, OSI 2001 H.G. 230/2001
- Curriculum naţional. Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare pentru educaţia civică şi cultura civică (primar - gimnaziu). Sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Consiliului Naţional pentru Curriculum. 2001
- Curriculum naţional. Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de geografie (cl. a IV-a şi a VIII-a). Sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Consiliului Naţional pentru Curriculum. 2001
sursa imaginii : freeschoolclipart.com


Tag-uri: scoala, succes, esec, activitati, elevi, profesori, integrareCategorie: Educatie  - ( Educatie - Archiva)

Data Adaugarii: 05 January '08


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :