FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 1,434
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Despre formarea natiunii romane

Tag-uri Populare


razboi   tara   domnie   regi   istorie   antichitate   drepturi   civilizatie   lupta   politica   intregire   voievod   romani   daci   unire   investigatie   crima   omor   otrava   personalitati   revolutie   egiptul antic   guvern   spionaj   contraspionaj   interese   referat   india   grecia   evul mediu   cultura   egipt   evrei   familie   relatii   opere  

All Tags

Famous Forum

 

Despre formarea natiunii romane

 Q:   Intreaba despre Despre formarea natiunii romane       
Despre formarea natiunii romane Ion Brătianu afirma odata ca: „ Lumea întreagă ştie astăzi că totdeauna strădaniile necurmate ale locuitorilor ambelor Principate au fost să recâştige unitatea naţională, că ei au fost şi sunt un singur popor, omogen, identic : că au aceeaşi origine, acelaşi nume, aceeaşi limbă, aceeaşi religie, aceeaşi tradiţie, aceeaşi istorie, aceleaşi instituţii, legi, obiceiuri, moravuri, aptitudini, interese, aceleaşi primejdii le înconjoară, aceleaşi trebuinţe ale mulţimii, aceleaşi păsuri, bucurii, speranţe, cugetări, aceeaşi ursită, aceeaşi misiune, acelaşi suflet, că ... tot reclamă a lor Unire, când nici un interes legitim, nici o raţiune serioasă nu se găseşte ca să o combată ; că uniţi într-un singur stat... vor fi în stare să-şi apere p mântul, să dezvolte resursele lor morale şi materiale, să-şi mulţumească toate dorinţele legitime, să dea zbor geniului roman, şi astfel să-şi dobândească pacea sufletului, fără de care ei niciodată nu vor putea fi ceea ce le cere să fie interesul Europei şi interesul conservării lor... "

Poporul român s-a format în spaţiul carpato-dunârean-pontic în S-E Europei, la intersecţia marilor drumuri europene, acolo unde Occidentul întâlneşte Orientul. Dacă despre Egipt se spunea că este un dar al Nilului, despre România s-ar putea spune că este-pe drept cuvânt-un dar al Carpaţilor şi al Dunării.
Cercetările arheologice şi lingvistice dovedesc că poporul român s-a constituit în urma romanizării populaţiei geto-dacice, care a început în 106 d. Hr., o dată cu transformarea Daciei în provincie romană şi a continuat chiar şi după plecarea armatei romane (în 271), prin asimilarea elementelor de limbă latină şi civilizaţie romană. Concomitent cu asimilarea limbii latine şi a civilizaţiei romane s-a produs şi adoptarea creştinismului ca religie dominantă. Prin poziţia geografică pe care o ocupă, poporul român a avut un rol de apărător al creştinătăţii, al civilizaţiei noastre şi al celei apusene împotriva cuceritorilor otomani. în acelaşi timp, creştinismul - aşa cum aprecia şi Mihai Eminescu - „ a păstrat unitatea noastră ca neam, a fost stânca de care s-au izbit năvălirile străine " .

În acest spaţiu asemuit unei cetăţi (podişul înconjurat de munţi şi, în urma acestora, şesurile),poporul român a avut o viaţă statornică, „ în legea şi în ritul lui " ('Antonio Possevino, iezuit italian care a cercetat Transilvania în sec. XVI). Unitatea teritorială a asigurat unitatea limbii române, una dintre cele mai unitare limbi europene. Practic, în interiorul graniţelor ţării, nu se poate vorbi de existenţa unor dialecte ale limbii române, ci a unor graiuri, întrucât deosebirile între moldoveni, munteni, ardeleni sunt mici. Din limba română s-au desprins dialectele mavedo şi istroromân, care sunt vorbite însă în afara e.i .mitelor naţionale, respectiv în statele sud-dunărene. Unitatea de teritoriu şi de limbă a constituit elementul fundamental m formarea naţiunii române. Alcătuirea geografică a pământului strămoşesc, adâncile legături sufleteşti izvorâte din unitatea aceluiaşi grai, aceleiaşi credinţe, aceleiaşi datini trebuiau întărite de o puternică conştiinţă de neam (conştiinţa naţională).
Conştiinţa naţională reprezintă totalitatea ideilor, aspiraţiilor, sentimentelor prin care membrii unei comunităţi îşi afirmă identitatea comună, pe baza unităţii de neam, teritoriu, limbă, cultură, viaţă economică.

Deşi formarea naţiunii române a fost un proces complex,, cu adânci rădăcini în istorie, despre apariţia efectivă a naţiunii,române nu se poate vorbi decât în veacul al XIX-lea, veac al „culturii eroice " (deci şi al conştiinţei naţionale), veac în care se formează o piaţă unică, o economie naţională, un stat naţional (1859).
Anul 1918 marchează desăvârşirea statului naţional unitar român, în urma Marii Uniri, care a redat patriei străbune teritoriile Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei.

Principalele momente în formarea conştiinţei naţionale româneşti au fost:
- Unirea de la 1600, realizată de Mihai Viteazul;
- redactarea, în 1791, a documentului „ Supplex Libellus Valachorum ", în care sunt enunţate dezideratele naţionale ale românilor ;
- revoluţia de la 1821 ;
- revoluţia burgheză din 1848, care a trezit solidaritatea naţională ;
- 1859, Unirea Moldovei cu Ţara Românească ;
- 1918, Marea Unire.

Făuritorii statului naţional - spunea D. Zamfirescu - au fost „ oamenii culturii eroice " , creatorii culturii moderne. După spusele poetului nostru naţional, creatorii culturii eroice au declanşat „ epopeea luptei de salvare a culturi' naţionale ", fără de care formarea naţiunii române nu ar fi fost posibilă. Cultura eroică „a salvat" cultura naţional" atât prin întoarcerea ei către creaţia populară autentică, cât şi prin înaintarea ei către civilizaţia Apusului. Regăsirea identităţii şi unităţii culturale a acestui neam s-a realizat deci f condiţiile sincronizării cu cultura occidentală, concomiten cu preluarea şi dezvoltarea valorilor istorice tradiţionale, perene.
în concluzie, principalele premise care au făcut posibilă crearea naţiunii române în veacul al XIX-lea au fost: realizarea integrităţii economice şi politice a Ţărilor Române (1859) şi redobândirea unităţii culturii româneşti.


Tag-uri: social, interactiune, individ, relatiiCategorie: Istorie si Civilizatie  - ( Istorie si Civilizatie - Archiva)

Data Adaugarii: 13 October '10


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :