FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 6,352
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Defectele instalatiei WC si remedierea lor

Tag-uri Populare


casa   gospodarie   depanare   raparatii   scule   curent   reparatii   energie   aparate   lemn   frumusete   femei   dragoste   sanatate   tinerete   ingrijire   sex   atractie   relatie   flirt   seductie   iubire   limbajul trupului   dragostea   sfat   echilibru   orgasm   placere   cucerire   talent   traditie   domina   strategii   cuie   gust   lamaie  

All Tags

Famous Forum

 

Defectele instalatiei WC si remedierea lor

 Q:   Intreaba despre Defectele instalatiei WC si remedierea lor       
Defectele instalaţiei WC şi remedierea lor
Defectele curente de la o instalaţie WC sunt localizate la rezervorul de spălare şi la racordarea conductei de spălare cu vasid WC, defecte care sunt cauzate în principal de uzura sau deteriorarea garniturilor de cauciuc, după o îndelungată perioadă de folosire a instalaţiei.

Defectele instalaţiei WC sunt următoarele :
-Apa din rezervorul WC se scurge încontinuu prin conducts de spălare în vasul WC, provocand pierderi de apă şi.pătarea vasului după un timp.
-Apa se acumulează în continuu în rezervorul de spălare, ajun-gînd să deverseze peste marginile rezervorului, provocand scurgeri de apă pe pereţi şi pardoseală.
-Apa acumulată în rezervorul de spălare este insuficientă pentru spălarea vasului, cand se trage de lanţul WC pentru descărcarea apei din rezervor.
-Apa se scurge la îmbinarea conductei de spălare cu vasul WC, cand se face descărcarea apei din rezervor.

Cauzele acestor defecte sunt următoarele :
1) Garnitura clopotului este uzată sau deteriorată şi nu se mai realizează o închidere etanşă pe ventilul de scurgere al rezervorului, provocand scurgeri de apă.
Pentru verificarea acestei cauze, se va descărca rezervorul, prin tragerea lanţului WC şi dacă în timpul realimentării rezervorului, apa începe imediat să curgă în vasul WC, înseamnă că deteriorarea garniturii clopot constituie cauza scurgerii continue a apei în vasul WC.

2) Garnitura ventilului de la robinetul de trecere cu plutitor este uzată şi nu se mai realizează o închidere etanşă pe scaunul robinetului, la acţionarea plutitorului, apa continuînd să se acumuleze în rezervor şi să deverseze peste marginile acestuia.
De asemenea, apa acumulată peste nivelul maxim din rezervor, poate să se scurgă prin orificiile superioare ale paharului din interiorul clopotului, în ţeava de spălare şi în vasul WC, cand aceste ori-ficii sunt la un nivel inferior marginii rezervorului, sau să se producă o descărcare completă a rezervorului, fără să fie comandată, atunci cand presiunea apei de alimentare este ridicată.

3) Plutitorul cu tija lui, nefiind corect reglat, acţionează asupra ventilului de la robinetul de trecere înainte de a se acumula apa în rezervor pană la nivelul corespunzător cantităţii normale de apă pentru spălarea vasului WC.

4) Formarea şi depunerea unei cruste de piatră pe gulerul ventilului de scurgere de la rezervor, împiedică realizarea unei închideri etanşe la aşezarea clopotului pe ventil, chiar în situaţia cand garnitura clopotului este nouă.

5) Plutitorul, confecţionat din metal sau din bachelită, fiind spart, se umple cu apă, ceea ce face ca să nu mai poată acţiona asupra ventilului pentru închiderea apei ; în această situaţie rezervorul se umple cu apă peste nivelul maxim, deversand în ţeava de spălare şi în vasul WC.
In cazul cand plutitorul este executat din material plastic, acest neajuns este eliminat.

6) Manşeta de cauciuc de la îmbinarea conductei de spălare cu vasul WC, fiind spartă, nu se mai realizează o etanşare a acestei îmbinări, provocand scurgeri de apă pe pardoseală, în timpul folosirii instalaţiei.

Remedierea acestor defecte se face astfel:
-Înlocuirea garniturii defecte a clopotului cu o altă garnitură originală, pentru realizarea unei închideri perfect etanşe a ventilului de scurgere de la rezervor.
-Înlocuirea garniturii ventilului de la robinetid de trecere, pentru realizarea unei închideri perfect etanşe a secţiunii de trecere a apei, la acţionarea prin tijă a plutitorului, la atingerea nivelului maxim al apei din rezervor.
-Reglarea periodică a poziţiei plutitorului, prin îndoirea cu mina a tijei metalice, astfel ca să se obţină un nivel normal al apei în rezervor şi o închidere perfectă a ventilului pe scaunul robinetului.
-Lipirea plutitorului cu aliaj de lipit, în cazul cand acesta este confecţionat din alamă, după ce în prealabil a fost golit de apă. Pentru identificarea fisurii se încălzeşte plutitorul cu lampa de benzină, cbservandu-se pe unde încep să iasă vaporii de apă formaţi în interiorul plutitorului.
-Înlocuirea manşetei defecte cu o altă manşetă nouă din cauciuc, pentru realizarea unei îmbinări perfect etanşe între conducta de spălare şi vasul WC.

In cazul acestor defecte, în mod detaliat se procedează astfel:

1. Înlocuirea garniturii clopotului. După luarea măsurilor de precauţie, prin închiderea alimentării cu apă a rezervorului de spălare şi golirea apei din rezervor, se demontează parghia de acţionare a clopotului împreună cu şurubul de fixare a acesteia pe suport, după care se scoate clopotul din rezervor, aşezîndu-l pe o masă de lucru.
Se îndepărtează garnitura clopotului uzată, fie cu mana fie cu ajutorul unei şurubelniţe, după care se trece la curăţirea clopotului de depunerile de piatră şi de rugină, folosind în acest scop o perie de sarmă şi la nevoie de o mică daltă şi un ciocan uşor.

La curăţirea suprafeţei clopotului se va acorda o atenţie mai mare locaşului pe care urmează Să se monteze noua garnitură, precum şi sorbului, care trebuie să aibă un joc normal la intrarea lui in ventilul de scurgere.
După curăţirea de piatră şi de rugină a clopotului, se introduce garnitura nouă din cauciuc pe la capătul sorbului, poziţionand-o în locaşul respectiv, astfel ca marginea elastică a garniturii, în poziţia finală, să fie în jos spre ventilul do scurgere.
înainte de remontarea clopotului, rezervorul de spălare se curăţă bine de depunerile de piatră şi rugină," cu ajutorul unei perii de sarmă şi a panzei abrazive, acordadu-se o atenţie deosebită curăţirii
gulerului ventilului de scurgere, pentru a se putea realiza o etansare perfectă cu garnitura din cauciuc a clopotului.

Se introduce clopotul echipat cu garnitura nouă în rezervor, se verifică dacă jocul între sorbul clopotului şi interiorul ventilului este normal şi clacă garnitura clopotului se aşază corect pe gulerul ventilului de scurgere.
Parghia de acţionare a clopotului, introdusă în urechea acestuia, se fixează pe suportul montat pe rezervor, după care se montează pe parghia de acţionare şi lanţul WC, în acest fel, instalaţia fiind pregătită pentru folosire, după alimentarea cu apă a rezervorului de spălare.

2) înlocuirea garniturii robinetului cu plutitor. După ce au fost luate măsurile de precauţie, prin închiderea apei şi golirea rezervorului de spălare, se demontează robinetul de trecere cu plutitor.

în acest scop, se deşurubează piuliţa olandeză de la racordul cu ţeava de plumb pentru alimentarea cu apă a rezervorului de spălare, apoi se deşurubează piuliţa de fixare a robinetului cu plutitor pe peretele rezervorului, eliberandu-se în acest fel robinetul cu plutitorul său, pentru înlocuirea garniturii ventilului .

Mai întai, se scoate tija metalică de acţionare a ventilului împreună cu plutitorul, prin îndepărtarea şplintului, apoi se scoate tubul de umplere rezervor, executat din material plastic, după care se trece la demontarea propriu-zisă a robinetului de trecere. Cu ajutorul unei şurubelniţe se desface capacul robinetului şi se scoate ventilul (pistonaş), care are în cap practicat locaşul garniturii de cauciuc.
Dacă la demontarea ventilului se constată că garnitura este uzatul se procedează la înlocuirea ei cu o altă garnitură originală, avand grijă ca ea să fie bine fixată în locaşpl din capul ventilului.

înainte de remontarea pieselor componente ale, robinetului cu plutitor, acestea se curăţă bine de depunerile de piatră şi rugină, cu ajutorul hartiei abrazive şi a unei carpe umede, acordindu-se o atenţie pistonaşului şi cilindrului, pentru a se realiza o alunecare uşoară între acestea, precum şi scaunului robinetului pentru o bună etansare cu garnitura montată în capul ventilului.

După aceste operaţii de curăţire, se trece la remontarea pieselor componente în ordinea inversă operaţiilor de la demontare, apoi la fixarea robinetului cu plutitor pe rezervorul de spălare, precum şi la racordarea la ţeava de alimentare cu apă a rezervorului.

In final, se verifică funcţionarea instalaţiei WC, cu privire la corecta umplere a rezervorului, a debitului normal de apă pentru spălare, precum şi la buna etanşare a garniturii clopotului şi ventilului de la robinetul cu plutitor.
3) înlocuirea manşetei, din cauciuc. Legătura între conducta de spălare şi vasul WC se. realizează printr-o manşetă de cauciuc, de formă tronconică, capetele acesteia fiind fixate cu sarmă zincată la conducta de spălare, respectiv la ştuţul vasului WC.
După o perioadă mai îndelungată de funcţionare a instalaţiei WC, manşeta se deteriorează prin îmbătranire, provocand scurgeri de apâ îi: timpul spălării vasului şi în această situaţie este necesară înlocuirea manşetei de cauciuc, după desfacerea sarmei zincate atat de pe racordul vasului WC, cat şi de pe conducta de spălare.
Montarea manşetei de cauciuc se începe prin introducerea acesteia pe conducta de spălare, cu capătul care are deschiderea mare, iar capătul care are deschiderea mică se prinde pe conducta de spălare, prin matisare cu sarmă zincată, la o anumită distanţă de capătul conductei, astfel ca, după introducerea acesteia în ştuţul vasului WC, capătul cu deschiderea mică a manşetei să depăşească cu puţin marginea ştuţului .

După introducerea capătului conductei de spălare în ştuţul vasului WC, capătul cu deschiderea mare a manşetei se resfrange peste stuţ si se prinde pe acesta prin matisare cu sarmă zincată.

Prin legarea capetelor manşetei prin matisare cu sarmă zincată, te asigură o etanşeitate perfectă a îmbinării conductei de spălare cu vasul WC, precum şi o îndelungată folosire a manşetei de cauciuc.
In consecinţă, se recomandă să nu se folosească chitul pentru etanşarea acestei îmbinări, deoarece uleiul din chit atacă cu timpul cauciucul şi în această situaţie, este necesară înlocuirea manşetei» care se face cu o oarecare greutate.

sursa imaginii http://www.channel4.com


Tag-uri: gospodarie, casa, depanare, raparatii, sculeCategorie: Lumea Barbatilor  - ( Lumea Barbatilor - Archiva)

Data Adaugarii: 08 February '10


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :