FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 1,276
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Obiectivele educatiei pentru cetatenie democratica

Tag-uri Populare


educatie   scoala   familie   educare   societate   copii   integrare   democratie   elevi   gradinita   rromi   profesori   invatamant   incluziune   parinti   comportament   egalitate   prescolari   educatoare   dezvoltare   nevoi speciale   discriminare   comunitate   dizabilitati   moral-civica   minoritati   tigani   marginalizare   drepturi   formare   copii cu ces   personalitate   cultura   deficiente   libertate   violenta  

All Tags

Famous Forum

 

Obiectivele educatiei pentru cetatenie democratica

 Q:   Intreaba despre Obiectivele educatiei pentru cetatenie democratica       
Obiectivele educatiei pentru cetatenie democratica Obiectivele educaţiei pentru cetăţenie democratică vizează complexul cunoştinţe-capacităţi-atitudini şi valori.

Cunoştinţe şi reprezentări:

- concepte cheie: libertate, justiţie, egalitate, demnitate umană, non-discriminare, democraţie, cetăţenie, drepturi şi responsabilităţi, interdependenţă şi solidaritate, stat de drept;
- cunoaşterea modului de funcţionare a instituţiilor democratice;
- familiarizarea cu instrumentele naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului
- înţelegerea rolului drepturilor omului în viaţa cotidiană.

Capacităţi:

- comunicarea activă-capacitatea de a asculta puncte de vedere diferite, de a-şi apăra poziţia personală şi a altor persoane;
- gândirea critică-procurarea informaţiei relevante, evaluarea critică a experienţelor, sensibilizarea faţă de prejudecăţi şi discriminări, recunoaşterea diferitelor forme de manipulare, luarea de decizii pe bază raţională;
- cooperare, interacţiune şi rezolvare paşnică a conflictelor;
- participarea şi organizarea unor activităţi sociale;
- promovarea şi apărarea drepturilor omului, la nivel local şi la nivel global.

Atitudini şi valori:

- responsabilitatea faţă de acţiunile proprii, preocuparea pentru dezvoltare personală şi schimbare socială;
- curiozitate, acceptarea şi aprecierea diversităţii;
- empatia şi solidaritatea cu alţii şi dorinţa de a sprijini pe cei ale căror drepturi sunt ameninţate;
- sentimentul demnităţii umane, a valorii personale şi a celorlalţi;
- justiţia socială, dorinţa de a activa pentru idealurile libertăţii, egalităţii şi a respectului pentru diversitate.

Nucleul educaţiei pentru cetăţenie democratică îl reprezintă formarea copiilor, tinerilor şi adulţilor pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili. Educaţia pentru cetăţenie democratică urmăreşte promovarea unei culturi a democraţiei şi a drepturilor omului.

Formele Educatiei pentru cetatenie democratica :

Educaţia pentru cetăţenie democratică se realizează în mod formal, non-formal şi informal.

Educaţia formală- învăţarea sistematică, structurată şi gradată cronologic, realizată în instituţii specializate(grădiniţe, şcoli, universităţi), de către un personal specializat.

Educaţia non-formală- activităţi educative desfăşurate în afara sistemului formal de învăţământ de către diferite instituţii educative.

Educaţia informală- experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, desfăşurate în medii culturale care nu au educaţia ca scop principal.

Educaţia pentru cetăţenie este considerată, pe plan european, ca prioritate a reformelor educaţionale. Aceasta este văzută ca instrument al coeziunii sociale, bazată pe drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor. De asemenea, reprezintă o dimensiune majoră a politicilor educaţionale în toate ţările europene. Astfel, se poate spune că educaţia pentru cetăţenie este un scop educaţional, dirijând sistemul de învăţământ către un set de valori comune, cum ar fi: diversitatea, pluralismul, drepturile omului, justiţia socială, bunăstarea, solidaritatea.

Competenţe ale cadrelor didactice din perspectiva educaţiei pentru cetăţenie :

Tendinţele majore ale reformelor curriculum-ului în plan european constau în: educaţia pentru toţi, relevanţa curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, dezvoltarea abilităţilor, a gândirii critice, preocuparea pentru adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, maximizarea potenţialului fiecărui copil, predarea şi învăţarea centrate pe elev, evaluarea holistică a performanţelor.

Din perspectiva educaţiei pentru cetăţenie profesorul trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

- practicarea drepturilor omului în şcoală, dând prioritate unei pedagogii cooperative şi instaurând un climat de încredere în clasă;
- centrarea pe elev;
- considerarea contextului social şi global, favorizând abordările comune între profesori, pentru gestionarea problemelor;
- rolul de mediator între cursanţi şi mediul lor;
- modernizarea procesului de evaluare; evaluarea ca modalitate de progres, accentul pe evaluarea formativă;
- modernizarea formării profesorului, folosind noi abordări pedagogice şi noile tehnologii informaţionale.

Relaţia profesor-elev este una de colaborare, de încredere şi de respect reciproc. Elevul nu se simte „controlat” ci sprijinit.
Referinte :
François Audigier, Concepte de bază şi competenţe esenţiale referitoare la educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică, Consiliul Europei, 2000;
T. H. Marshal, Cetăţenia şi clasa socială, Editura Universităţii Cambridge, 1950;
Bîrzea, C., Educaţia pentru cetăţenie democratică. Perspectiva învăţării permanente. Consiliul Europei,2000;
Graham Haydon, Agenda morală a educaţiei pentru cetăţenie,Institutul de Educaţie, Universitatea din Londra;
sursa imaginii : freeschoolclipart.com


Tag-uri: obiective, educatie, democratie, libertate, cetatenie democratica, justitie, demnitate umana, solidaritateCategorie: Educatie  - ( Educatie - Archiva)

Data Adaugarii: 05 December '07


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :