FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 721
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole


Intreaba despre Copiii Rromi din Romania

Tag-uri Populare


educatie   scoala   familie   educare   societate   copii   integrare   democratie   elevi   gradinita   rromi   profesori   invatamant   incluziune   parinti   comportament   egalitate   prescolari   educatoare   dezvoltare   nevoi speciale   discriminare   comunitate   dizabilitati   moral-civica   minoritati   tigani   marginalizare   drepturi   formare   copii cu ces   personalitate   cultura   deficiente   libertate   violenta  

All Tags

Famous Forum

 

Copiii Rromi din Romania

 Q:   Intreaba despre Copiii Rromi din Romania       
Copiii Rromi din Romania Copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au nevoie de mult sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află.

Situaţia copiilor rromi este una critica majoritatea aparţinând unor familii extrem de sărace. Sărăcia si lipsurile familiilor rrome, prejudecăţile care persistă în mentalitatea populaţiei, inerţia unor părinţi rromi faţă de perspectivele pe care educaţia le oferă copilului,toate acestea contribuie la marginalizarea copiilor rromi , la limitarea accesului la şanse egale la care au drept toţi copiii. Datele statistice justifică necesitatea unor proiecte care au drept obiectiv îmbunătăţirea situaţiei copiilor rromi.

- doar 20% dintre copiii rromi frecventează grădiniţa pentru a se pregăti pentru şcoa la;
- 20% nu sunt înscrişi la şcoală ;
- 30% abandonează înainte de absolvirea ciclului gimnazial;
- aproximativ 50% sunt analfabeţi sau semianalfabeti

Respectarea şi implementarea dreptului copiilor rromi la educaţie constituie principala condiţie pentru viitoarea îmbunătăţire a situaţiei lor. Există însă multe obstacole cu care aceştia se confruntă : sărăcia , atmosfera neprietenească din şcoli ,absenţa unei pregătiri preşcolare adecvate. Aceasta din urmă este unul din motivele eşecului şcolar în rândul copiilor rromi.

Unităţile şcolare se confruntă cu o serie de dificultăţi , printre care:

-nefrecventarea regulată a cursurilor;
-părăsirea localităţii pentru perioade lungi de timp şi deplasarea în ţară cu părinţii;
-neinteresarea părinţilor pentru finalizarea cursurilor motivând situaţia materi-lă precară,existenţa multor copii;
-neimplicarea şi necolaborarea comunităţii rrome cu instituţiile de învăţământ;
-nu sunt cadre didactice calificate care să cunoască limba rromani şi să dorească să o utilizeze în forma instituţionalizată;

De asemenea există probleme deosebite de integrare , datorate situaţiei socio-economice dificile în care trăiesc aceste famili de rromi:

-familii dezorganizate;
-lipsa unor surse de venituri permanente;
-dezinteresul faţă de şcoală;
-condiţii de viaţă primitive;( lipsa hranei , îmbrăcămintei, confortului,etc )
-probleme grave de sănătate;(retardare ,handicap,etc.)

Dacă la început de an şcolar se înscriu şi se prezintă toţi copiii rromi de vârstă şcolară, nu toţi se menţin pe parcurs, ci abandonează şcoala. Se observă că ,deşi numărul copiilor rromi este foarte mare în unele şcoli , ramân foarte puţini copii până la absolvirea şcolii. Copiii rromi se integrează greu în colectivitate , au tendinţe de a distruge, de a pleca de la ore, au multe absenţe nemotivate. Fetele începând de la 13-14 ani abandonează şcoala , fie că se căsătoresc, fie trăiesc în concubinaj. Mulţi sunt luaţi de părinţii lor în străinătate apoi se întorc în şcoală,dar numai pentru a beneficia de alocaţia de stat lunară.Alţii sunt lăsaţi în grija bunicilor care fiind prea bătrâni sau prea săraci, nu se preocupă de situaţia lor scolară. Cea mai mare parte a familiilor din care provin elevii au condiţii de trai foarte grele sau sunt dezorganizate. Aceste familii nu pot asigura copiilor un regim alimentar raţional , ceea ce are grave consecinţe asupra dezvoltării fizice şi psihice , asupra stării de sănătate , nu pot asigura rechizitele necesare pentru a putea să se încadreze cerinţelor şcolare.

Abandonul, sărăcia extremă, lipsa serviciilor sociale adaptate nevoilor acestor copii au dus la creşterea numărului de copii rromi care trăiesc în stradă . Aceştia supravieţuiesc printr-o adaptare continuă la regulile inumane ale străzii , îsi procură banii prin muncă, cerşit , prostitiţie sau furturi mărunte . Atitudinea faţă de familie e confuză sau e caracterizată prin indiferenţă. Domină amintirile legate de viaţa instituţională sau viaţa petrecută în stradă. Starea lor de igienă e total improprie iar comportamentul este puternic marcat de mediul străzii . Pot fi întâlniţi în canale , staţii de metrou , şantiere abandonate etc. Aproape toţi consumă "aurolac" , alcool şi tutun.

Unii copii rromi sunt victime ale abuzului .Ca fenomen abuzul apare în momentul în care adulţii le aplică copiilor tratamente dăunătoare provocându-le leziuni organice sau tulburări pshice . Multe familii recurgând la aceste metode îşi folosesc proprii copii , indiferent de vârstă pentru obţinerea de venituri. Uneori copiii rromi sunt abuzaţi sub aspect pshihologic, astfel încât dezvoltarea lor pshihologică are de suferit prin aplicarea de către adulţi a unor tratamente sadice sau de teroare, neînţelegere a posibilităţilor lor, abandon afectiv sau pedepse aberante. De asemenea ei pot fi obiectul abuzului sexual atât în famile cât şi în afara ei.

Centrul de protecţie pentru orice copil oferă următoarele servicii :

- protecţie pentru copil ( cazare şi masă maxim 30 zile )
- terapie , tratament , reabilitare şi asistenţă de specialitate în regim ambulatoriu;
- consiliere juridică ;
- formarea specialiştilor pentru a lucra cu copiii victime ale violenţei ;
- program de prevenire în licee , şcoli , grădiniţe ;

Cele prezentate nu sunt o situaţie generalizată, dar există cazuri suficiente pentru a arăta că aceste proiecte iniţiate sunt folositoare. Educarea adulţilor ( cadrelor didactice) şi a copiilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării constituie o prioritate dacă dorim schimbarea mentalităţii .

Organizaţia Salvaţi Copiii s-a implicat în găsirea unor modalităţi de ameliorare şi de asigurare de şanse egale pentru una dintre cele mai dezavantajate de copii rromi , a derulat numeroase proiecte în acest scop .

Principalele direcţii ale acestora constau în :

- informarea autorităţilor locale , a părinţilor rromi şi a reprezentanţilor presei cu privire la drepturile copiilor rromi;
- cursuri de pregătire pentru profesorii care lucrează cu copiii aparţinând acestei minorităţi ;
- educaţie preşcolară pentru copiii rromi ;
- educaţie pentru toleranţa non-discriminare , înţelegere şi apropiere între copiii de etnii diferite ( români şi rromi ).

În cadrul programului, un accent deosebit este pus pe pregătirea profesorilor care lucrează cu copiii romi, astfel încât aceştia să fie informaţi în legătură cu tradiţiile, istoria si cultura rromă. Profesorii participanţi la cursurile de pregătire au iniţiat activităţi de educaţie multiculturală în şcolile lor, dând astfel copiilor rromi şansa de a cunoaşte mai multe despre istoria şi tradiţiile colegilor lor, baza unei înţelegeri şi acceptări a diversităţii.

În cursul vacanţei de vară sunt organizate tabere de eucaţie pentru democraţie şi creativitate la care participă copiii rromi şi români, profesori şi voluntari ai filialelor Salvaţi Copiii. Ca rezultate a acestor întâlniri, trebuie subliniate comportarea perfectă şi înţelegerea reciprocă a copiilor de etnii diferite ceea ce dovedeşte că în cepând educaţia multiculturală de la vârste mici prejudecăţile şi stereotipiile pot dispărea uşor .

Obiectivul proiectului este sprijinirea pregătirii preşcolare a copiilor rromi, dezvoltarea condiţiilor necesare pentru a face faţă exigenţelor şcolare şi pentru a le da astfel posibilitatea să înceapă şcoala în condiţii egale cu ceilalţi copii .

Experienţa anterioară a Salvaţi Copiii a dovedit că după asigurarea unei pregătiri preşcolare copiii rromi care au captat abilitatea de a scrie, desena, învăţa, cânta, lucra împreună, obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi se integrează mai uşor în disciplina şcolară . Un bun început este o garanţie a păstrării copiilor rromi în şcoală.

Este foarte important ca şi opinia copiilor rromi să fie luată în considerare în toate împrejurările care le pot afecta viaţa şi dezvoltarea. Prin programul Participarea Copiilor, aceştia sunt instruiţi pentru a dobândi abilităţi de comunicare ,pentru a lucra în echipă şi pentru a-şi expune punctul de vedere. Ei au posibilitatea de a-şi face auzită vocea în societate, de a contribui la crearea unei culturi sociale ,care să ţină cont de părerea copiilor rromi, de a promova acţiuni care să faciliteze implicarea copiilor în procesul de învăţământ .

Astăzi România se confruntă încă cu discriminare şi rasism la toate nivelele societăţii. Venitul mediu pe persoană al rromilor este mult sub cel al societăţii în general şi speranţa de viaţă este cu peste zece ani mai mică. Totuşi comunitatea rromilor face paşi importanţi spre a deveni o minoritate etnică în sensul modern al cuvăntului, ca membrii ai societăţii româneşti şi nu ca grup doar tolerat. Integrarea aduce însă pericolul asimilării (pierderii de identitate etnică şi culturală.). Multe organizaţii ale rromilor au sesizat acest lucru ,astfel încât programele de promovare a culturii şi limbii rromani au o importanţă egală cu cele prin care se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice .

Acum când toată lumea vorbeşte despre integrarea europeană se poate vorbi de o integrare a cetăţenilor români de etnie rromă in Europa, devreme ce aceştia nu sunt nici pe departe integraţi în şcoala românească ?

Concluzia este că toată această problematică are o singură soluţie în schimbarea de atitudine şi mentalitate atât a rromilor cât mai ales a conlocuitorilor acestora. Până atunci o mare parte a copiilor rromi vor continua să aibă o viziune obscură asupra noţiunii de "carte" iar cuvântul "bibliotecă" va rămâne pentru ei doar un cuvânt.
Referinţe :
• Alexandrescu,Gabriela –Copiii rromi din România, Mini Print IMAS S.A. 2006
• Barbu, Gheorghe- Copiii şi familiile sărace, în Calitatea vieţii, nr. 1-2/1998
• UNICEF, INS, ANPCA,Familia şi copilul în România,Bucureşti,2001


Tag-uri: copii, educatie, rromi, tigani, romania, saracie, scoala, marginalizareCategorie: Educatie  - ( Educatie - Archiva)

Data Adaugarii: 01 December '07


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :